Cài đặt DQHome app trên smartphone

Ứng dụng DQHome app được tải từ Appstore và Playstore. Sử dụng camera của smartphone để tải app qua QRCode bên dưới:

1. Tải ứng dụng DQHome app

2. Đăng nhập DQHome app

Sau khi cài đặt app, Quý Khách hàng sử dụng 3 thông tin được cung cấp trên Hợp đồng để đăng nhập vào ứng dụng DQHome.

3. Tải dữ liệu về thiết bị

Sau khi đăng nhập thành công, Quý Khách hàng nhấn Tải dữ liệu như hướng dẫn bên dưới để lấy cấu hình nhà lần đầu tiên đã được các chuyên gia DQHome tạo ra. Nhấn Đồng ý để tiến hành tải dữ liệu về và đăng nhập lại,

Thao tác này chỉ thực hiện lần đầu tiên trên thiết bị smartphone mới hoặc sử dụng để lấy lại dữ liệu đã được lưu trước đó.

Bài viết này có ích cho bạn?

Các bài viết liên quan

1 Bình luận

Leave a Reply to Ân Hủy trả lời